Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  [+ for, over] than vãn, rên rĩ, than khóc
  lament [fora dead friend
  than khóc một người bạn qua đời
  cô ta luôn luôn than vãn về chuyện thiếu tiện nghi thể thao trong thành phố
  Danh từ
  lời than vãn
  bài điếu ca

  * Các từ tương tự:
  lamentable, lamentableness, lamentably, lamentation, lamented