Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  làm đau buồn, gây khổ tâm
  tôi rất khổ tâm mà nói với anh điều đó, nhưng anh phải tự trách chính anh chứ còn trách ai nữa
  đau buồn, khổ tâm
  con gái họ đã chết hơn một năm rồi mà họ vẫn còn đau buồn
  hối tiếc, ân hận
  hối tiếc về những lỗi lầm trong quá khứ thì cũng chẳng ích gì

  * Các từ tương tự:
  griever