Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

unsuccessful /' ns k'sesful/  

  • Tính từ
    không thành công, không thắng lợi, thất bại, hỏng

    * Các từ tương tự:
    unsuccessfully, unsuccessfulness