Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  say mê, mải mê
  sự mải mê trầm ngâm
  anh ta mải mê nghe nhạc

  * Các từ tương tự:
  raptatory, raptly, raptor, raptores, raptorial, rapture, raptured, rapturous, rapturously