Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

beatific /'biə'tifik/  

 • Tính từ
  rạng rỡ
  a beatific smile
  nụ cười rạng rỡ

  * Các từ tương tự:
  beatification