Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

blissful /'blisfl/  

 • Tính từ
  hưởng hạnh phúc tột đỉnh, rất sung sướng
  blissful ignorance (ma mai)
  sự không biết đến là may

  * Các từ tương tự:
  blissfully, blissfulness