Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Động từ
    làm say đắm, quyến rũ
    nó say đắm sắc đẹp của nàng