Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Ngoại động từ
  làm cho yêu, làm cho phải lòng
  phải lòng ai
  làm say mê, làm ham mê
  ham mê cái gì

  * Các từ tương tự:
  enamoured