Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

enamoured /i'næməd/  

 • Tính từ
  (từ Mỹ enamo-red)
  (vị ngữ) (+ of, with) (đùa)
  thích thú, mê
  enamoured of the sound of one's own voice
  mê chính giọng nói của chính mình