Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  (thường thuộc ngữ) [thuộc] hoàng thân;[thuộc] vương công
  princely states
  công quốc
  sang trọng; huy hoàng
  a princely gift
  quà tặng sang trọng