Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  ấm, bình, chậu, lọ, hũ, vại, nồi, bô
  nồi niêu xoong chảo
  a chicken ready for the pot
  con gà sẵn sàng cho vào nồi nấu
  chậu hoa
  ấm pha trà
  a pot of tea
  một ấm trà
  cái bô, chậu đái đêm
  (thường số nhiều) (khẩu ngữ) món tiền lớn, hàng đống tiền
  vớ được hàng đống tiền
  (tiếng lóng) cúp bằng vàng (giành được trong cuộc thi điền kinh)
  như potbelly
  (tiếng lóng) như marijuana
  cú chọc đưa bi vào túi lưới
  như pot-shot
  the pot
  (Mỹ)
  tổng số tiền mặt đặt trong một ván bài
  tiền hùn, tiền góp(mua cái ăn)
  go to pot
  (khẩu ngữ) hỏng bét; tan nát
  dưới sự điều hành của ban quản trị mới, công ty đang hỏng bét
  keep the pot boiling
  giữ cho tiến triễn ở một nhịp độ cao(trò chơi trẻ em…)
  giữ cho trong nhà lúc nào bếp cũng đỏ lửa
  put a quart into a pint pot
  xem quart
  take the pot luck
  có gì ăn nấy
  anh xơi cơm với chúng tôi, chúng tôi rất hoan nghênh, nhưng xin có gì ăn nấy nhé
  the pot calling the kettle black
  chân mình những lấm bê bê, lại có đuốc mà rê chân người
  Động từ
  (-tính từ -)
  (chủ yếu ở dạng bị động) trồng vào chậu
  cây lệ quyên trồng chậu
  đưa trồng (giâm) cành cúc vào chậu
  (khẩu ngữ) cho (em bé) ngồi bô
  bắn
  pot at a rabbit
  bắn vào con thỏ
  giết bằng cú bắn không nhằm cẩn thận
  họ bắn không nhằm cẩn thận mà vẫn giết được hàng tá con thỏ
  (chủ yếu ở dạng bị động) bỏ (thịt, cá nấu chín rồi) vào hũ để dành
  thịt bò chín bỏ hũ để dành

  * Các từ tương tự:
  pot hat, pot luck, pot paper, pot plant, pot valour, pot-bellied, pot-belly, pot-boiler, pot-bound