Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  cái ấm, cái siêu (để đun nước)
  boil [water inthe kettle and make some tea
  đun ấm nước pha trà
  a very different kettle of fish
  a fine (pretty…) kettle of fish
  tình huống rắc rối hỗn độn
  the pot calling the kettle black
  xem pot

  * Các từ tương tự:
  kettle-drummer, kettle-holder, kettledrum