Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  (-ier, -iest)
  bị ghẻ lở (chó…)
  dơ dáy, xơ xác
  a mangy blanket
  chiếc chăn xơ xác