Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

slovenly /'slʌvnli/  

 • Tính từ
  nhếch nhác, bẩn thỉu
  how can you bear to live in such slovenly condition?
  sao anh chịu được cuộc sống trong những điều kiện nhếch nhác như thế
  cẩu thả
  a slovenly piece of work
  một việc làm cẩu thả