Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  không gọn gàng, cẩu thả, nhếch nhác
  unkempt hair
  tóc rối bù
  he had an unkempt appearance
  nó có vẻ bề ngoài nhếch nhác