Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  (-ier; -iest)
  không gọn ghẽ, bề bộn, bừa bãi; xốc xếch, luộm thuộm
  an untidy kitchen
  một nhà bếp bề bộn
  untidy hair
  tóc không chải gọn ghẽ, tóc bù xù
  hắn là một công nhân bừa bãi, hắn để dụng cụ lung tung