Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  (-ier, -iest)
  bừa bộn; bẩn thỉu
  a messy kitchen
  một nhà bếp bừa bộn bẩn thỉu
  gây bừa bộn bẩn thỉu
  a messy job
  một công việc gây bừa bộn bẩn thỉu