Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  trọng lực
  force of gravity
  trọng lực
  centre of gravity
  trọng tâm
  tính nghiêm trọng, tính trầm trọng
  tôi không nghĩ là anh thấy rõ tính nghiêm trọng của tình hình
  news of considerable gravity
  tin hết sức hệ trọng
  tính nghiêm trang, tính nghiêm nghị
  behave with due gravity at a funeral
  xử sự trang nghiêm đúng mức trong đám tang

  * Các từ tương tự:
  Gravity model