Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  sự long trọng, sự trọng thể; sự trịnh trọng
  the solemnity of the procession
  sự trọng thể của đám rước
  (thường số nhiều) nghi lễ trọng thể; nghi thức
  the Queen was crowned with all solemnity (all the proper solemnity)
  nữ hoàng đăng quang với đầy đủ các nghi lễ trọng thể