Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  làm đẹp, trang điểm
  tô điểm, thêm thắt
  he often embellish the tales of his travels
  anh ta thường tô điểm thêm cho những câu chuyện về các chuyến đi của anh ta

  * Các từ tương tự:
  embellisher, embellishment