Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Động từ
    làm [cho] đẹp, tô điểm