Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  (overdid, overdone)
  cường điệu
  cô ta phần nào cường điệu mối thiện cảm của cô (đến mức có thể như là thiếu thành thực)
  các cảnh hài hước trong vở đã được cường điệu lên
  dùng quá nhiều
  don't overdo the garlic in the food
  đừng cho quá nhiều tỏi vào món ăn
  tôi nghĩ chúng ta đã dùng hơi quá nhiều màu đỏ trong phòng này
  nấu quá lâu
  cá nấu quá lâu và đã khô cong
  overdo it; overdo things
  làm cật lực; học cật lực; luyện tập cật lực
  anh phải thôi làm cật lực đi, anh sẽ ốm đấy
  hành động(làm) quá mức (để đạt mục tiêu)
  nó cố trở nên hữu ích, nhưng đã làm hơi quá

  * Các từ tương tự:
  overdone, overdose