Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  vật chằng, vật chống
  cái dưỡng răng (mang trong miệng nhất là trẻ em để cho răng mọc thành hàng đều)
  my daughter has to wear a brace on her teeth
  con gái của tôi phải mang dưỡng răng trong miệng
  dấu ngoặc ôm
  brace
  (số nhiều) (từ Mỹ suspenders)
  dây đeo quần
  bộ dây đeo quần
  đôi (đặc biệt dùng để chỉ chim săn)
  hai đôi gà gô
  Động từ
  chằng, chống, củng cố
  we had to brace the walls when we put the new roof on
  chúng tôi phải củng cố tường khi lợp mái mới lên trên
  bám vào, đạp lên
  nó đạp chân vào tường và nhảy qua
  brace oneself [for something]
  chuẩn bị tinh thần làm việc gì khó khăn
  chúng tôi chuẩn bị tinh thần cho một cuộc hạ cánh trên đất gồ ghề
  brace up
  (từ Mỹ)
  không nản chí

  * Các từ tương tự:
  brace and bit, bracelet, bracer, braces