Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  người trông coi
  a swimming-pool attendant
  người trông coi bể bơi
  (số nhiều)
  người hầu
  những người hầu của hoàng hậu
  Tính từ
  đi theo; kèm theo
  an attendant nurse
  một y tá đi kèm
  famine and its attendant diseases
  nạn đói và các bệnh tật kèm theo

  * Các từ tương tự:
  attendantly