Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  /'eskɔ:t/
  người hộ tống, đoàn hộ tống; người tùy tùng; đoàn tùy tùng
  du thuyền của Nữ hoàng có mười tàu khu trục hộ tống
  (cũ) người đàn ông đi kèm (một phụ nữ, trong dịp hội hè đặc biệt)
  Động từ
  /i'skɔ:t/
  đi hộ tống
  một công chúa có lính đi hộ tống
  đi kèm theo
  bạn của anh nàng đi kèm nàng về nhà