Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

boyfriend /'bɔifrend/  

  • Danh từ
    bạn trai (đi lại thường xuyên với một cô gái, một chị phụ nữ)
    she had lots of boyfriend before she got married
    cô ta có hàng lô bạn trai trước khi lấy chồng