Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

convoy /'kɒnvɔi/  

 • Danh từ
  đòan (tàu thủy, xe)
  đoàn hộ tống
  đoàn hộ tống bị tàu ngầm tấn công
  in convoy
  đi thành đòan
  tàu chở hàng cung ứng đi thành đoàn
  under convoy
  có hộ tống
  the weapons were sent under convoy
  vũ khí được gửi đi có hộ tống kèo theo
  Động từ
  hộ tống
  tàu chở quân được hộ tống qua Đại Tây Dương
  bố mẹ thay phiên nhau đưa đón con đi học

  * Các từ tương tự:
  convoyer