Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  bạn
  những người bạn đường của tôi
  chiến hữu
  họ là bạn rượu của nhau
  người được thuê sống chung với người ốm, người già
  take a post as a paid companion
  làm chân bầu bạn được trả công
  chiếc cùng đôi, vật cùng bộ
  companion shoe
  chiếc giày cùng đôi
  the companion volume will soon be published
  tập cùng bộ sẽ sớm được xuất bản
  sổ tay
  the Gardener's Companion
  sổ tay người làm vườn
  Companion
  người được tặng một số loại huân chương đặc biệt
  Companion of Honour
  người được tặng Huân chương danh dự

  * Các từ tương tự:
  companion-cell, companion-in-arms, companion-way, companionability, companionable, companionableness, companionably, companionate marriage, companionship