Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  đi kèm, hộ tống; đi theo
  ông ta có bà vợ cùng đi [kèm] trong chuyến thám hiểm
  warships will accompany the convoy
  tàu chiến sẽ hộ tống đoàn
  kèm theo
  gió lớn kèm theo mưa to
  mỗi lá đơn phải kèm theo một phong bì có ghi địa chỉ và dán tem
  (âm nhạc)
  đệm (dàn nhạc)
  ca sĩ được chị mình đệm đàn piano