Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  sự thu hoạch nho (để làm rượu); mùa thu hoạch nho
  the vintage was later than usual
  mùa thu hoạch nho đã trễ hơn thường lệ
  rượu vang chính vụ
  what vintage is this wine?
  rượu vang này sản xuất [vào chính vụ] năm nào thế?
  a vintage year for champagne
  năm thu hoạch nho làm rượu sâm-banh
  (vị ngữ) đặc trưng cho một thời kỳ trong quá khứ, cổ điển
  vintage science fiction of the 1950's
  chuyện khoa học viễn tưởng của những năm 1950
  được chế tạo trong khoảng 1917-1930 (nói về xe hơi)
  vintage Fords
  xe Ford chế tạo trong khoảng 19717-1930
  (vị ngữ, khẩu ngữ, dùng trước danh từ riêng) là tác phẩm hay nhất của (ai đó)
  this film is vintage Chaplin
  cuốn phim này là phim hay nhất của Chaplin

  * Các từ tương tự:
  Vintage growth models, vintager