Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  (-tt-)
  truyền
  trận chung kết cúp Thế giới được truyền trực tiếp tới hơn năm mươi nước
  truyền kiến thức từ thế hệ này sang thế hệ khác
  sắt truyền nhiệt

  * Các từ tương tự:
  transmittable, transmittal, transmittance, transmitter, transmitter-receiver, transmitting