Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  bất tận, muôn thuở
  the timeless universe
  vũ trụ muôn thuở
  không biến đổi theo thời gian
  her timeless beauty
  sắc đẹp không biến đổi theo thời gian của cô nàng

  * Các từ tương tự:
  timelessly, timelessness