Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

ageless /'eidʒlis/  

 • Tính từ
  trẻ mãi không già
  her beauty seems ageless
  cô ta trông trẻ mãi không già
  mãi mãi, muôn đời
  the ageless mystery of the universe
  bí mật muôn đời của vũ trụ

  * Các từ tương tự:
  agelessly, agelessness