Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  [làm] kêu sột soạt, [làm] kêu soàn soạt
  những cái phồ cắt cỏ đi đi lại lại nghe soàn soạt
  bà ta kéo lê soàn soạt chiếc áo váy bằng lụa trên sàn nhà
  swish something off
  quất mạnh cho đứt ra
  anh ta dùng gậy quất mạnh vào ngọn các cây tầm ma cho đứt ra
  Danh từ
  tiếng sột soạt, tiếng soàn soạt
  her skirts gave a swish
  váy của cô ta kêu sột soạt
  Tính từ
  (Anh, khẩu ngữ)
  sang trọng, đắt giá
  swish hotels
  khách sạn sang trọng