Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  kêu xì xì, kêu xèo xèo
  hơi nước thoát ra tạo ra tiếng xì xì lớn
  đống lửa xèo xèo khi rảy nước lên
  [+ at] huýt sáo chê, xuỵt (chê)
  hiss [ata new play
  huýt sáo chê một vở kịch mới
  rít lên
  bà ta rít lên: "cút khỏi chỗ tao ngay!"
  hiss somebody off [something]
  huýt sáo (xuỵt) diễn viên (diễn giả) ra khỏi sàn diễn (rời khỏi bục)
  Danh từ
  tiếng xì xì, tiếng xèo xèo
  tiếng huýt sáo chê, tiếng xuỵt

  * Các từ tương tự:
  hissop