Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

sibilance /'sibiləns/  

  • Danh từ (ngôn ngữ học)
    tính chất âm xuýt
    âm xuýt