Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  tiếng cú kêu
  tiếng húp húp (còi xe…)
  tiếng huýt (phản đối)
  lời gợi ý của ông ta được chào đón bằng những tràng cười huýt lên
  chuyện nực cười
  what a hoot!
  Thật là một chuyện nực cười
  not care (give) a hoot (two hoots)
  (khẩu ngữ)
  không quan tâm chút nào, không chú ý chút nào
  Động từ
  kêu (chim cú…); húp húp (còi xe…); huýt lên phản đối
  âm thanh ghê rợn của tiếng cú kêu
  đám đông đang huýt và chế giễu diễn giả
  huýt còi
  người lái xe huýt còi báo cho chúng tôi biết có xe chạy qua
  hoot something (somebody) down (off); hoot somebody off something
  bác bỏ cái gì (tống khứ ai đi) bằng cách chế giễu
  lời đề nghị bị chế giễu và bác bỏ
  hoot a speaker off (a platform)
  huýt đuỗi diễn giả khỏi diễn đàn

  * Các từ tương tự:
  hootenanny, hooter, hoots