Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  (y học)
  thuốc bôi dẻo (lên vết thương)
  thuốc bôi môi đau
  salve to something
  (nghĩa bóng)
  sự an ủi, sự xoa dịu
  chị ta trả hóa đơn sửa chữa như một cách xoa dịu lương tâm
  Động từ
  an ủi, xoa dịu
  anh ta cảm thấy có tội nên mang tặng cô ta một bó hoa để cố xoa dịu lương tâm

  * Các từ tương tự:
  salver