Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  niềm xoa dịu
  the gentle music was [a] balm to his ears
  khúc nhạc êm dịu như một niềm xoa dịu rót vào tai anh
  (cách viết khác balsam)
  nhựa thơm, bôm; dầu cù là

  * Các từ tương tự:
  balm-cricket, balmily, balminess, balmy