Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

palliate /'pælieit/  

  • Động từ
    làm dịu (đau)
    giảm nhẹ (tội)