Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  làm giảm nhẹ, làm bớt đi
  làm bớt đau đớn cho dân tị nạn
  cứu trợ
  relieve famine in Africa
  cứu trợ dân bị đói ở Phi Châu
  đường vòng giúp tránh được sự giao thông tắc nghẽn ở trung tâm thành phố chúng ta
  làm cho bớt đều đặn tẻ nhạt, làm cho thành lắm vẻ
  relieve the tedium of waiting
  làm cho việc ngồi chờ bớt chán
  đồi (phiên gác…)
  relieve a sentry
  đổi phiên gác
  giải vây (một thành phố)
  relieve oneself
  (trại)
  đi đại tiểu tiện (cho bụng bớt căng)
  relieve one's feelings
  khóc lên, thét lên cho nhẹ người đi

  * Các từ tương tự:
  relieve of, relieved, reliever