Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

mollify /'mɒlifai/  

  • Động từ
    làm dịu (cơn giận…), xoa dịu
    nó cố tìm cách xoa dịu cô ta