Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  nhà thông thái
  consult the sage of the tribe
  hỏi ý kiến các nhà thông thái của bộ lạc
  Tính từ
  (thường thuộc ngữ) thông thái
  a sage priest
  một thầy tu thông thái
  theo ý kiến thông thái của các ký giả có kinh nghiệm
  Danh từ
  cây rau xô (dùng ướp thơm thịt…)
  nhân nhồi gồm rau xô và hành tây

  * Các từ tương tự:
  sage-brush, sagely, sageness