Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • (từ Mỹ thường dean)
  (cách viết khác doyenne)
  người kỳ cựu nhất
  bà ta lập ra câu lạc bộ và hiện nay là người kỳ cựu nhất trong chúng tôi

  * Các từ tương tự:
  doyenne