Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  nằm; nghỉ (ngủ hay là chết)
  repose from toil
  nghỉ sau một công việc cực nhọc
  bức tranh vẽ một hình khỏa thân nằm trên đi văng
  dưới tảng đá này yên nghỉ thi hài của nhà thơ
  đặt, để
  repose one's head on a pillow
  gối đầu lên chiếc gối
  Danh từ
  sự nghỉ, sự ngủ
  her face is sad in repose
  lúc ngủ mặt cô ta trông buồn
  sự yên tĩnh
  được yên tĩnh sau bao tháng đau khổ
  vẻ ung dung thư thái
  he lacks repose
  ông ta thiếu vẻ ung dung thư thái
  Động từ
  đặt (lòng tin, hy vọng…) vào (ai, cái gì)
  anh ta đặt quá nhiều tin tưởng vào lời hứa của cô nàng

  * Các từ tương tự:
  reposeful, reposefulness