Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

respite /'respait/  /'respit/

 • Danh từ
  thời gian nghỉ ngơi
  work without respite
  làm việc không nghỉ ngơi
  sự hoãn (thi hành một bản án…)
  the office will be shut until Mondayso we have a few day's respite before we need to pay the rent
  cơ quan đóng cửa cho đến thứ hai, nên chúng tôi có mấy ngày được hoãn trả tiền thuê