Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    sự bình lặng; sự thanh bình; sự thanh thản; sự bình thản