Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  đứng ngồi uể oải; quanh quẩn
  lounge about (aroundthe house
  đi quanh quẩn trong nhà
  Danh từ
  phòng đợi (ở phi cảng…)
  the departure lounge
  phòng đợi xuất phát
  phòng ngồi chơi (ở khách sạn…)
  (Anh) phòng khách
  như lounge bar

  * Các từ tương tự:
  lounge bar, lounge suit, lounge-wear, lounger