Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

studio /'stju:diəʊ/  /'stu:diəʊ/

 • Danh từ
  (số nhiều studios)
  xưởng vẽ, xưởng điêu khắc; phòng ảnh… xưởng phim; trường quay (điện ảnh)
  (thường số nhiều) công ty điện ảnh
  a studio executive
  ban quản trị công ty điện ảnh

  * Các từ tương tự:
  studio couch, studio flat, studious, studiously, studiousness, ,studio apartment