Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  (số nhiều T's, t's /ti:z/)
  T, t
  dot one's (the) i's and cross one's (the) t's
  xem dot
  (Mỹ tn) (viết tắt của ton[s] tonne[s])
  tấn
  năm tấn lúa mì mỗi mẫu Anh
  to a T (tee)
  (khẩu ngữ)
  từng chi tiết; hoàn toàn
  this new job suits me to a T
  công việc mới này hoàn toàn thích hợp với tôi

  * Các từ tương tự:
  T and AVT, t-bone, T-distribution, t-junction, T-juncton, T-shirt, T-square, t-statistic, t'ang